Skip to main content

L1 and epithelial cell adhesion molecules associated with gastric cancer progression and prognosis in examination of specimens from 601 patients.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Xie, Jing; Li, Ping; Gao, Hui-feng; Qian, Jian-xin; Yuan, Ling-Yan; Wang, Jie-jun
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3984425
PubMed Central
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4034283
PubMed Central
by LI, HUA; LIU, ZIQUAN; XU, CHUANXIANG; CHEN, YUNYUN; ZHANG, JIANWEI; CUI, BO; CHEN, XUEWEI; AN, GAIHONG; SHE, XIAOJUN; LIU, HONGTAO; JIANG, ZIFENG; WANG, TIANHUI
texts
eye 41
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3678874
PubMed Central
by Liu, Wen-Fang; Ji, Shu-Rong; Sun, Jian-Jun; Zhang, Yi; Liu, Zhong-Yan; Liang, Ai-Bin; Zeng, Hua-Zong
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3382746
PubMed Central
by Wei, Chun Hua; Ryu, Seong Eon
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3406286
PubMed Central
by Zheng, Yan; Wang, Dan-dan; Wang, Wei; Pan, Ke; Huang, Chun-yu; Li, Yuan-fang; Wang, Qi-Jing; Yuan, Shu-qiang; Jiang, Shan-shan; Qiu, Hai-bo; Chen, Yong-ming; Zhang, Xiao-fei; Zhao, Bai-wei; mai, Cong; Xia, Jian-chuan; Zhou, Zhi-wei
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3974733
PubMed Central
by Cho, Hanbyoul; Chung, Joon-Yong; Song, Kwon-Ho; Noh, Kyung Hee; Kim, Bo Wook; Chung, Eun Joo; Ylaya, Kris; Kim, Jin Hee; Kim, Tae Woo; Hewitt, Stephen M; Kim, Jae-Hoon
texts
eye 51
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4125689
PubMed Central
by Backert, Steffen; Clyne, Marguerite; Tegtmeyer, Nicole
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3266215
PubMed Central
by Li, Xiao-shan; Xu, Qing; Fu, Xiang-yang; Luo, Wei-sheng
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4160299
PubMed Central
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4068719